செட்டிங்ஸ்

நைட் மோட் இயக்குவது எப்படி?
எங்களது ஆப்பில் நைட் மோட் ஆப்சன் உள்ளதை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த விரும்புகிறோம், டெய்லிஹன்ட் ஆப் திறந்து அதன் இடது மேல்புற மூலையில் உள்ள உங்களது புரொஃபைல் ம...
நோட்டிஃபிகேசன்ஸ் இயக்குவது / முடக்குவது எப்படி?
டெய்லிஹன்ட் ஆப் திறந்து, அதன் இடது மேல்புற மூலையில் உள்ள உங்களது புரொஃபைல் மீது கிளிக் செய்க.  செட்டிங்ஸ் மீது கிளிக் செய்தால், அதற்குரிய நோட்டிஃபிகேசன்ஸ் ஆ...
யூசர் நேம் சேர்ப்பது எப்படி?
டெய்லிஹன்ட் சார்பாக வாழ்த்துகள். டெய்லிஹன்ட் ஆப் திறந்து, மேலே இடதுபுற மூலையில் உள்ள அனிமேட்டட் ஐகான் மீது கிளிக் செய்தால் உங்களுக்கு இரண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்...
செர்ச் ஹிஸ்டரி/ ஆக்டிவிட்டி/ சேமித்த ஆர்டிகிள்ஸ் தேடி எடுப்பது எப்படி?
எங்களது ஆப்பில் சேமித்த ஆர்டிகிள்ஸ் ஆப்ஷன் உள்ளதை உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். அதற்குரிய வழிமுறைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. டெய்லிஹன்ட் ஆப் திறந்து அதன்...
ஆப் சைன் அவுட் செய்வது எப்படி?
டெய்லிஹன்ட் ஆப் திறந்து, அதன் இடது மேல்புற மூலையில் உள்ள உங்களது புரொஃபைல் மீது கிளிக் செய்க. செட்டிங்ஸ் மீது கிளிக் செய்தால் கடைசி ஆப்ஷனாக சைன் அவுட் வரும்...
யூசர் நேம் மாற்றுவது எப்படி?
டெய்லிஹன்ட் ஆப் திறந்து, அதன் மேலே இடதுபுற மூலையில் உங்களது புரொஃபைல் மீது கிளிக் செய்க. மூன்று புள்ளிகள் மீது கிளிக் செய்தால், உங்களுக்கு மூன்று ஆப்ஷன்ஸ் க...
பிளாக் செய்த நியூஸ்பேப்பர் பார்ப்பது எப்படி?
டெய்லிஹன்ட் ஆப் திறந்து அதன் இடது மேல்புற மூலையில் உங்களது புரொஃபைல் மீது கிளிக் செய்க. அதன் கீழே உங்களுக்கு ஃபாலோயிங் மற்றும் பிளாக்டு என இரண்டு ஆப்ஷன்ஸ் க...
ஃபாலோயிங் நியூஸ்பேப்பர்ஸ் பார்ப்பது எப்படி?
டெய்லிஹன்ட் ஆப் திறந்து அதன் இடது மேல்புற மூலையில் உள்ள உங்களது புரொஃபைல் மீது கிளிக் செய்க. அதன் கீழே உங்களுக்கு ஃபாலோயிங் மற்றும் பிளாக்டு என இரண்டு ஆப்ஷன...
நியூஸ் மொழி/ஆப் மொழி மாற்றுவது எப்படி?
கீழே உள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றி நியூஸ் மொழியை மாற்றும்படி உங்களை கேட்டுக் கொள்கிறோம்.  டெய்லிஹன்ட் ஆப் திறந்து அதன் இடது மேல்புற மூலையில் உள்ள உங்களது புரொஃப...