ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ନ୍ୟୁଜ୍‌ର ସୂଚନା ପାଇବେ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍‌ ଆସିବ ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ ଆମେ ପଠାଇବୁ । ଆପଣ ଶେଷଥର ଲାଗି ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ପଢିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ ପଠାଇବୁ ।
ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନଥିବା ଭାଷାରେ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ନିଜ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆଇଡି (ପ୍ରୋଫାଇଲ ସେକ୍‌ସନ ଅଧୀନରେ ସେଟିଂରେ ପାଇବେ )ବ୍ୟବହାର କରି ସେୟାର YourFriends@Dailyhunt.in କରନ୍ତୁ ।