అవును, మీ చుట్టూ ఉన్న వార్తలపై మీకు తెలియజేయబడుతుంది. ఒక క్లిష్టమైన లేదా ముఖ్యమైన వార్త వెలువడినప్పుడు మేము నోటిఫికేషన్‌లను పంపుతాము. పంపిన నోటిఫికేషన్‌లు మీరు చివరిగా చదివిన భాషలో ఉంటాయి. మీకు తెలియని భాషలో నోటిఫికేషన్‌లు కనిపిస్తుంటే, దయచేసి yourfriends@Dailyhunt.in లో క్లయింట్ IDని (ప్రొఫైల్ విభాగంలోని సెట్టింగ్‌లలో చూడవచ్చు) మాకు షేర్ చేయండి