അറിയിപ്പുകൾ

നിങ്ങൾ 'ASUS' ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, 'അറിയിപ്പ് കാണിക്കുക' പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയതിന് ശേഷവും അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ലേ?
പ്രിയ ഉപയോക്താവേ, നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ കാരണമായിരിക്കാം ഇത്. അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിന്റെ ചുവടെയുള്ള ക്രമ...
നിങ്ങൾ 'Redmi' ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, 'അറിയിപ്പ് കാണിക്കുക' പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയതിന് ശേഷവും അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ലേ?
നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ കാരണമായിരിക്കാം ഇത്. അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിന്റെ ചുവടെയുള്ള ക്രമീകരണം മാറ്റാവുന്നതാ...
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഷയിൽ അറിയിപ്പുകൾ എങ്ങനെ ലഭിക്കും?
നിങ്ങൾ അവസാനം വായിച്ച ഭാഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങൾ അറിയിപ്പുകൾ അയയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ മുൻഗണനയില്ലാത്ത ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ. Yo...
‘Show Notifications’ എനേബിള്‍ ചെയ്തിട്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ ലഭിക്കുന്നില്ലേ?
ഒന്നോ അതിലധികമോ ഓപ്ഷനുകള്‍ എനേബിള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഡിസേബിള്‍ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നതിനാലാവാം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ 1: ആപ്പ് സെറ്റിംഗ്സിൽ നിന്ന് &#...
നിങ്ങൾ 'ഒപ്പോ' ഡിവൈസുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ‘Show Notification’ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ ലഭിക്കുന്നില്ലേ?
നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിലുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിന്‍റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഇനിപ്പറയുന്ന...
നിങ്ങൾ 'വിവോ' ഡിവൈസുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ‘Show Notification’ എനേബിള്‍ ചെയ്തിട്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ ലഭിക്കുന്നില്ലേ?
നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിലുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിന്‍റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഇനിപ്പറയുന്ന...
നിങ്ങൾ 'വണ്‍പ്ലസ്' ഡിവൈസുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ‘Notification’ എനേബിള്‍ ചെയ്തിട്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ ലഭിക്കുന്നില്ലേ?
ഒന്നോ അതിലധികമോ ഓപ്ഷനുകള്‍ എനേബിള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഡിസേബിള്‍ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നതിനാലാവാം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ്-1: (a) സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് പ...
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ അയയ്ക്കുന്നത്?
ചുറ്റുമുള്ള വാർത്തകളെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കാന്‍ നിങ്ങൾക്ക് താല്‍പര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ അയക്കുന...
എന്താണ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍?
ഒരു വലിയ ന്യൂസ് പുറത്തുവരുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന അലേർട്ടുകളാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍. ഇത് ദേശീയമോ അന്തർദേശീയമോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നടന്ന ഏതെങ്കില...
നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ വീണ്ടും ലഭിച്ചു തുടങ്ങാന്‍ എന്തുചെയ്യണം?
ഇത് വളരെ ലളിതമാണ്. ഡെയ്‌ലിഹണ്ട് / ന്യൂസ്ഹണ്ട് സെറ്റിംഗ്സിലും ഫോൺ സെറ്റിംഗ്സിലും ഓപ്ഷൻ ഓണാക്കുക. അതിനായി ചുവടെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകള്‍ പിന്തുടരുക: 1. പേജിന്‍റ...